SF’s ændringsforslag til Budget 2016

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2016 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres.

SF har følgende forslag til fjernelse af besparelser i Budget 2016 (og videreførte besparelser fra Budget 2015):

 1. Kvalitetsstandarder dagtilbud handicapområdet                                                   1,5 mio. kr.
 2. Væk med takststigning børnepasning                                                                       1,3 mio. kr.
 3. Væk med 1% takstreduktion spec.sociale institutioner                                      0,76 mio. kr.
 4. Udviklingspuljen, naturpuljen, tværfaglig kursusvirksomhed
  kompetenceudvikling – nedskæringer droppes                                                     0,4 mio. kr.
 5. Ungecafeerne – nuværende struktur opretholdes                                                  1,3 mio. kr.
 6. Socialpsykiatrien/Aktivitetsteamet – niveau 2014                                               0,5 mio. kr.
 7. Bofællesskaber/bemanding – niveau 2014                                                             0,2 mio. kr.
 8. Fokuseret sundhedsfremmende arbejde – niveau 2014                                      1,0 mio. kr.
 9. Vintertjenesten – fastholdelse af standard 2014                                                   0,5 mio. kr.
 10. Grønne områder – niveau 2014                                                                                 0,1 mio. kr.
 11. Grønne områder                                                                                                           0,2 mio. kr.
 12. Natur- og Klimaråd – niveau 2014                                                                         0,15 mio. kr.
 13. Ungdomsrådets aktivitetsbeløb – niveau 2014                                                  0,102 mio. kr.
 14. Herlev Festuge – niveau 2014                                                                                    0,1 mio. kr.
 15. Medborgerhuset – genoprette stilling                                                                    0,51 mio. kr.
 16. Børnenaturcentret Kildegården – niveau 2014                                                   0,36 mio. kr.
 17. Feriekoloniophold – fastholde samme antal koloniophold niveau 2014     0,158 mio. kr.

SF har følgende nye forslag til Budget 2016:

18.  Gratis psykologhjælp til unge under 26 år                                                           0,55 mio. kr.
19.  Forældrenetværksgrupper for familier med børn med
psykiske vanskeligheder                                                                                             0,3 mio. kr

Total                                                                                                                         9,99 mio. kr

Finansiering af SF’s forslag:

20.  Grundskyd + 1,6 promille                                                                                       10,0 mio. kr.

SF-forslag til anlægsbudgettet (finansieres over kassebeholdningen):

21.  Skøjtetræningshal forundersøgelse droppes (anlæg)                                         -0,3 mio. kr. 22.  Renovering af Herlev Stadion (anslået)                                                                 5,0 mio. kr.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF