Flot NEJ fra Herlev til ophævelsen af retsforbeholdet

Tak til Herlevs vælgere for det bragende NEJ til ophævelsen af retsforbeholdet ved folkeafstemningen. Med mere end 12 % overvægt af nej-stemmer i forhold til ja har Herlevs befolkning sendt et klart signal til ja-politikkerne i folketinget.

Det er et signal fra den almindelige befolkning til Elite-Danmark om, at man ikke ønsker suverænitetsafgivelse til et overstatsligt niveau på retsområdet. Og en afvisning af Ja-partiernes aftale om en tilvalgsordning for Christiansborg-politikerne, som reelt var et ønske om fravalg af befolkningens mulighed for at tage stilling til spørgsmålene på området i fremtiden.

Det var flot, at Herlevs vælgere gennemskuede JA-politikkernes forsøg på at bruge spørgsmålet om deltagelse i EUROPOL-samarbejdet som rambuk for en ophævelse af retsforbeholdet. Ja-partierne kunne for længst have forhandlet en parallelaftale på plads, så det var det spørgsmål, som vi alene burde have taget stilling til.

Det var også flot, at hele 70,2 % af vælgerne i Herlev deltog i folkeafstemingen. Tak for det!

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)