Statsforvaltningen gav SF medhold i klage over borgmesteren

Pressemeddelelse:

Statsforvaltningen har truffet afgørelse i SF’s klagesag over borgmesterens undertrykkelse af SF’s ændringsforslag ved Budgetbehandlingen sidste år i oktober måned. Her indstillede borgmesteren til kommunalbestyrelsen, at SF’s ændringsforslag om en madordning for de 3-6 årige ikke kom til afstemning. Allerede under mødet i oktober protesterede SF, men flertallet i kommunalbestyrelsen vedtog at udelukke SF’s ændringsforslag fra en egentlig afstemning.

Efterfølgende har SF klaget til Statsforvaltningen (som før den kommunale strukturreform hed Statsamtet/Tilsynsrådet). Det er denne klage, som Statsforvaltningen nu har givet SF medhold i. Som det bl.a. hedder i afgørelsen:

“Efter statsforvaltningens opfatte havde SF-gruppen ret til fornøden teknisk bistand i forbindelse med ændringsforslaget…”

Videre hedder det: “Efter statsforvaltningens opfattelse burde enten forvaltningen have gjort SF-gruppen opmærksom på, at forslaget ikke var tilstrækkeligt konkretiseret til at det kunne komme til afstemning og hjulpet gruppen hermed, eller borgmesteren burde have sørget for, at gruppen under mødet fik lejlighed til at konkretisere forslaget, så det kunne komme til afstemning.”

– Det er en klar næse til såvel borgmesteren som forvaltningen over deres håndtering af denne sag. Forvaltningen, fordi den har en klar forpligtelse til at rådgive og servicere hele kommunalbestyrelsen og ikke kun flertalspartiet og borgmesteren. Borgmesteren, fordi han burde have håndteret forløbet i kommunalbestyrelsen på en helt anden anstændig måde og givet SF-gruppen mulighed for at konkretisere forslaget under kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2007, udtaler Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF.

– Nu afventer SF borgmesterens reaktion på statsforvaltningens klare afgørelse. For det mest betænkelige under hele sager har været, at borgmesteren under kommunalbestyrelsesmødet i oktober udtalte, at SF kunne klage til tilsynsrådet, ombudsmanden, dronningen eller Anders Fogh eller hvem vi ville, men resultatet ville blive det samme. Jeg forventer, at borgmesteren nu vil komme på andre tanker og give udtryk for det, slutter Arly Eskildsen.

Yderligere informationer: Arly Eskildsen tlf. 61 68 82 52.