Enstrenget akutsystem gør det mere overskueligt for borgerne

SF glæder sig over aftalen om at hjemtage og drive lægevagten i Region Hovedstaden. Det vil betyde et enstrenget, mere overskueligt og fleksibelt akutsystem – til glæde for borgerne, som vil opleve en indgang til akutbehandling efter nytår.

Akutmodtagelser, akutklinikker og sundhedshuse vil i praksis blive sammenlagt med lægevagten i regionens regi. Når borgerne efter nytår har behov for at møde op med akut sygdom eller skade, så vil der være én dør at gå ind ad og ikke som i dag, hvor akutmodtagelserne og lægevagten ligge adskilt og ikke kan finde ud af samarbejde.

Akuttelefonen 1813 vil blive indgangen til akutsystemet, herunder lægevagtfunktionen. Akuttelefonen vil være bemandet med sygeplejersker og vagtlæger i et integreret system, så man nemt få en samtale og rådgivning, som matcher den akutte skade eller sygdom. Der vil blive en tæt opkobling til akutmodtagelser, akutklinikker og sundhedshuse. Det er altså en myte, som nogle læger ønsker at fremstille, at vi vil slagte lægevagten – den integreres blot i et enstrenget akutsystem.

Med aftalen sker der også en fremrykning af visitation til relevant akutmodtagelse og akutklinik fra Akuttelefonen 1813, et ønske som SF har haft i flere år. Det sker efter princippet om, at ingen selvhenvendere afvises. Fordelene ved det nye system er, at borgere med mindre skader enten kan ledes hen til en akutmodtagelse med kortest ventetid eller at få et ventelistenummer, som betyder, at man kan tilbringe dele af eventuel ventetid hjemme på sofaen i stedet for at sidde i timevis på en stol i venteværelset til akutmodtagelsen. Det er en indlysende gevinst.

Arly Eskildsen
Fung. gruppeformand for SF i Region Hovedstaden