Et sundt måltid mad og mere motion til alle børn

SF vil forsøge at sætte et forslag om et sundt måltid mad til alle børn i daginstitutioner og skoler på den politiske dagsorden i de kommende år.

Alle gode argumenter skriger på, at sunde kostvaner og mere motion skal starte tidligt i børnenes liv. Adskillige undersøgelser peger på problemer med overvægt hos børnene, og debatten om et øget fagligt niveau i skolerne indeholder også den side, som hedder, at børnene ikke kan koncentrere sig og er friske i undervisningstiden, hvis de ikke har indtaget et sundt måltid mad med energi til de små hjerneceller.

Også forældrene giver klart udtryk for ønsket om, at daginstitutioner og skoler tilbyder børnene et måltid mad hver dag. I dag er det desværre kun de yngste (vuggestuebørnene), som får et sådan tilbud. Senest er forældreønskerne kommet frem i en undersøgelse i efteråret 2004 foretaget af Herlev Kommune.

I SF vil vi gerne kvittere for forældrene tilkendegivelse ved at foreslå, at der snarest udarbejdes en plan inkl. forslag til finansiering af forslaget om en madordning omfattende alle børn. Her kan der hentes megen inspiration til den konkrete gennemførelse i det fantastisk flotte arbejde, som Børneinstitutionen Elverhuset har gjort i deres madordning for alle børn.

Det ligger også godt i forlængelse af den sundhedsstrategi, som kommunalbestyrelsen netop har vedtaget, hvor det bl.a. hedder, at kommunen skal fokusere på sund mad og måltider på skoler, institutioner og arbejdspladser mv.

SF ser også frem til, at et punkt i Budgetforliget om udvikling af modeller for samarbejde mellem skoler og idrætsliv, der kan sikre flest mulige børns deltagelse i idrætsaktiviteter, udmøntes i konkrete initiativer.

 

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen
kommunalbestyrelsesmedlem for SF