Aldrig tilbage til 90’ernes skoleforhold

SF vil arbejde hårdt på, at vi aldrig igen kommer tilbage til de skoleforhold, som vi oplevede i 90’erne. Det var skoleforhold, som var præget af konsekvenserne af alt for store besparelser: Bygningsmæssige forfald – manglende renovering, svamp og svimmelsvampangreb på grund af misligholdelse, huller i gulvbeklædning, uhumske toiletforhold, skramlede vægge mv. Forældede undervisningsmaterialer – forældede undervisningsbøger, gamle kort og historiebøger fra før Murens fald og det der var værre: mangel på undervisningsbøger i det hele taget. Nedslidte skolemøbler – det med at børnene kunne få splinter i deres bagdel var ingen vittighed. Mangel på tidssvarende IT-udstyr – der manglede ikke kun maskiner, men også lærernes efteruddannelse i brug af den nye IT-teknologi. Og mere generelt – mangel på udvikling af undervisningsmiljøer og -metoder.

Med kommunens 9-punktsplan fra slutningen af 90’erne blev der taget fat på en nødvendig indsats for at rette op på det forudgående årtis undladelsessynder. Der skete markante fremskridt på mange området i Herlevs skoler. Men med fremskridtene blev det også hurtig lysende klart, at der brug for at gå mere grundig til værks: Der var brug for en omfattende ombygning af skolerne for, at de i fremtiden kan rumme de moderne undervisningsmiljøer, som skolepolitikken kræver. Derfor ønskede – og blev imødekommet – SF at få udarbejdet en plan for ombygning af Herlevs skoler. Det er denne ombygning, som vi lige nu er i gang med på Elvehøjens skole, næste sommer kommer så turen til Lindehøjskolen og de øvrige skoler i de følgende år. Så langt så godt.

Men med de to forudgående budgetforlig er der sket betydelige besparelser på skolernes drift. Herunder er puljen til 9-punktsplanen på 2,7 mill. kr. sparet væk på budgettet fra 2004 ved ophør af planen. Det er derfor, at SF frygter, at vi på sigt bevæger os tilbage til en driftmæssig standard, som giver anelser om skolevilkårene i 90’erne. Det er også det niveau, som Thomas Gyldal tager udgangspunkt i. Derfor er det heldigvis korrekt, at niveauet i forhold til 90’erne er hævet betydeligt. Men det som beskrevet heller ikke et udgangspunkt, som nogen bør ønske os tilbage til.

SF vil med næb og kløer arbejde for, at vores skoler også på den indholdsmæssige side ikke mister standard og fortsat udvikler sig for at kunne klare de mange udfordringer i fremtiden. Derfor har SF ønsket en ny handlingsplan for opfølgning af 9-punktsplanen bl.a. med henblik på skolemøbler, undervisningsmaterialer, skolernes ordinære vedligeholdelse og evaluering af undervisningen – og det ønske har vi fået indarbejdet i budgetaftalen for det kommende år. Det er et godt resultat, som er en af grundene til, at SF kunne indgå budgetforlig med S.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF