Udvikling af en evalueringskultur i skolerne

Det er helt afgørende, at alle børn lærer at læse inden starten af 3. klasse, fordi det er en af de væsentligste forudsætninger for, at vores børn får de nødvendige faglige kompetencer til senere at tage en eller anden form for ungdomsuddannelse.

Men det er blålys, når undervisningsminister Ulla Tørnæs gør spørgsmålet om obligatoriske og centralt udformede test til sit løsningsforslag. Derfor er det også forståeligt, at rigtig mange af Venstres lokalpolitikere – bl.a. Lis Lykke i Herlev Bladet – har det meget blandet med udspillet.

For test svarer billedligt talt til, at man måler temperaturen på en patient. Man kan konstatere, at der er noget galt – at der må gøres noget, men ikke hvad og hvordan.

For SF er svaret, at vi skal have udviklet en evalueringskultur, hvor lærerne løbende evaluerer som led i undervisning. Det skal være en evaluering, som systematisk giver børn, forældre og lærere svar på, hvad der virker og hvad der ikke virker. Om der er elementer i undervisningsplanen, som skal have ekstra opmærksomhed. Både på klassebasis, men også i forhold til den enkelte elev. På den måde vil der løbende i skoleforløbet kunne sættes ind på de områder, hvor elev(erne) står fagligt svagt og måske har brug for en særlig opbakning.

En anden forudsætning for at øge det faglige niveau i vores skoler og få alle børn over stregen er, at vores lærere får de nødvendige værktøjer – det vil sige efteruddannelse, så lærerne hele tiden bliver klædt på med viden og forskningsresultater, der viser, hvad der virker – og det er nye undervisningsmaterialer. Begge dele er områder, hvor vi i Herlev godt kunne gøre det bedre efter SF’s mening.

Gode skoler er skoler, hvor børnene lærer noget, og hvor børnene trives. Derfor må vi aldrig nedprioritere målsætninger som tryghed, trivsel og udvikling af børnenes sociale kompetencer.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF