Bedre normeringer i børnepasningen

Forskning viser, at gode normeringer er den vigtigste enkeltfaktor for børnenes trivsel og læring. Der er en klar sammenhæng mellem veluddannet personale og dagtilbuddets kvalitet.

Høj kvalitet i kommunens børnepasningstilbud handler altså om antal voksne i forhold til antal børn. Der skal være mere tid til det enkelte barn i vores vuggestuer og børnehaver. Dét er kernen i SF’s nye børneudspil, som vil sikre 5000 flere voksne i landets daginstitutioner. Og flere hænder er lig med mere tid til omsorg og en bedre hverdag for alle børn.

I Herlev er de midler, som bl.a. SF har sikret i finanslovsforligene til børnepasningsområdet, også gået til at løfte området. Men det ændrer desværre ikke på, at Herlev Kommune har en relativ lavere normering end vores nabokommuner. For SF er det helt afgørende, at vi investerer mere i vores børn. Alle børn fortjener at få den bedst mulige start på livet, og det kræver, at der er tilstrækkeligt med voksne til at passe på dem, mens mor og far er på arbejde.

Med de 5000 ekstra voksne vil der fremover være tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn pr. voksen i børnehaverne. Det er en markant fremgang, der vil give børnene en bedre hverdag, pædagogerne et bedre arbejdsliv og forældrene mere ro i sindet. SF vil i den kommende valgperiode afsætte to milliarder kroner, som udelukkende skal gå til at sikre flere hænder til børnene.

Børn er vores bedste investering. Derfor vil SF investere mere i daginstitutionerne, så alle børn får mere omsorg og den bedst mulige start på livet.

Arly Eskildsen
Folketingskandidat for SF i Rødovre-kredsen