Store institutioner er bekymrende for børns trivsel

Et flertal i Børne- og uddannelsesudvalget har planer om at sammenlægge fire middelstore daginstitutioner til to store institutioner. Det drejer sig om daginstitutionerne Solsikken og Herlevgård i Syd, samt Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset i nord.

Hvis indstillingen går igennem på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, bliver resultatet to nye stordaginstitutioner med mere end 200 børneenheder i hver.

SF’s begrundelse for at stemme imod sammenlægningen er bl.a. med henvisning til hovedkonklusionen i rapporten Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner, hvor hovedkonklusionen er, at der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Forskerne bag rapporten konkluderer, at det derfor ikke kan anbefales at oprette store daginstitutioner med 100 børn eller mere.

Selv om der i oplægget til sammenlægning forsøges at afbøde nogle af de største udfordringer i stordaginstitutioner, så er der grund til bekymring for børnenes trivsel og den pædagogiske udvikling, som skal sikre børnenes læring og udvikling.  I storinstitutionerne bliver der meget langt mellem ledelse og dagligdagen på de enkelte stuer – det vil kunne svække den pædagogiske kvalitet. Rapporten bekræfter også, at kontakten, nærværet og anerkendende relationer mellem pædagogerne og børnene er mindre i en stor institution, hvorfor børnenes trivsel og udvikling bliver dårligere.

De bør være en hjertesag, at Herlev kommune stiller de bedste rammer til rådighed for vores børns trivsel, læring og udvikling. Etableringen af storinstitutioner er desværre et skridt i den forkerte retning.

Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem (SF)