Statsforvaltningen gav SF medhold i klage over borgmesteren

Pressemeddelelse: Statsforvaltningen har truffet afgørelse i SF’s klagesag over borgmesterens undertrykkelse af SF’s ændringsforslag ved Budgetbehandlingen sidste år i oktober måned. Her indstillede borgmesteren til kommunalbestyrelsen, at SF’s ændringsforslag om en madordning for de 3-6 årige ikke kom til afstemning. Allerede under mødet i oktober protesterede SF, men flertallet i kommunalbestyrelsen vedtog at udelukke SF’s… Fortsæt læsning af Statsforvaltningen gav SF medhold i klage over borgmesteren

Borgmesteren undertrykker politiske mindretal

Borgmesteren undertrykte på sidste kommunalbestyrelsesmøde SF’s ændringsforslag til budget for 2007, da han indstillede, at SF’s ændringsforslag ikke kunne komme til afstemning. Derved forhindrede borgmesteren, at SF’s forslag om en madordning for de 3-6 årige i at komme til afstemning. Borgmesterens begrundelse for at afvise forslaget som ukonkret holder ikke. Hvis det var tilfældes, burde… Fortsæt læsning af Borgmesteren undertrykker politiske mindretal

SF-krav til budgettet: Et sundt måltid mad hver dag til alle børn i daginstitutioner og skoler

– SF i Herlev har et hovedkrav til budgettet for 2007: En madordning for alle børn SF i Herlev vil har kun ét hovedkrav til vedtagelsen af det kommunale budget: At der i 2007 etableres en madordning i daginstitutionerne, så ikke kun vuggestuebørnene men også de 3-5 årige fremover får et sundt måltid mad i… Fortsæt læsning af SF-krav til budgettet: Et sundt måltid mad hver dag til alle børn i daginstitutioner og skoler

Madordning til børn er en fremsynet nødvendighed

Debatten om madordninger til børn i daginstitutioner og skoler raser. Det er rigtig glædeligt. Og naturligvis er der også nogle, som er skeptiske og stiller spørgsmål ved det betimelige i forslaget. Godt det samme, for det giver anledning til at lade argumenterne brydes. For som kommunalpolitiker kan jeg ikke se bort fra, at ca. 20… Fortsæt læsning af Madordning til børn er en fremsynet nødvendighed

Et sundt måltid mad og mere motion til alle børn

SF vil forsøge at sætte et forslag om et sundt måltid mad til alle børn i daginstitutioner og skoler på den politiske dagsorden i de kommende år. Alle gode argumenter skriger på, at sunde kostvaner og mere motion skal starte tidligt i børnenes liv. Adskillige undersøgelser peger på problemer med overvægt hos børnene, og debatten… Fortsæt læsning af Et sundt måltid mad og mere motion til alle børn

Børnene er blevet kastebolde i nedlæggelse og omstrukturering af daginstitutioner

Den ligger jo lige på den flade hånd og kan ikke være mere indlysende, som en forældre klart og tydeligt påpeger i sidste uge: Hvorfor starter kommunen med at lukke to daginstitutioner (både Storkereden og Byvænget) i den sydlige del af Herlev inden den planlagte renovering og ombygning af institutionen på Sønderlundsvej er gennemført? Hvorfor… Fortsæt læsning af Børnene er blevet kastebolde i nedlæggelse og omstrukturering af daginstitutioner

Lave takster på børnepasning

I TV-Nyhederne i sidste uge blev Herlev kommune udråbt som en af landets allerbilligste på vuggestueområdet (1-2 årige). Det glæder vi os over i SF. SF har gennem mange år i kommunalbestyrelsen arbejdet på at begrænse stigningerne på børnepasningsområdet. Det er stort set lykkedes, og vi har i hvert fald undgået de store stigninger, som… Fortsæt læsning af Lave takster på børnepasning

Ingen saglig grund til at nedlægge daginstitutionspladser

Herlev kommune har allerede i dag svært ved at leve op til pladsgarantien. Derfor er der ingen saglig begrundelse for borgmesteren og forvaltningens oplæg til den massive nedlæggelse og sammenlægning af en række institutioner i Herlev. Det viser tal over de indskrevne børn i daginstitutionerne. I oplægget nedlægges netto 34 pladser. Det begrundes bl.a. med… Fortsæt læsning af Ingen saglig grund til at nedlægge daginstitutionspladser

Valgfrihed – også når det gælder børnepasning

At forældrene i den lukningstruede vuggestue Storkereden kan få lov til at slås for at (gen)oprette en lille institutioner i privat regi – det er dog en ret besværlig form for valgfrihed. SF går også ind for større valgfrihed, men i modsætning til Venstre mener vi, at valgfriheden gerne må komme til udtryk inden for… Fortsæt læsning af Valgfrihed – også når det gælder børnepasning