Et reelt frit valg af børnepasning

Der er både fordele og ulemper i valget af børnepasning i enten daginstitution eller dagpleje. Det afgørende er, at småbørnsfamilierne får et reelt frit valg af daginstitutions- eller dagplejeplads ud fra deres individuelle ønsker og behov. Men fakta og den virkelige verden i Herlev er desværre en anden.

Pladsgarantien i Herlev fungerer på den måde, at en småbørnsfamilie, som ønsker plads i daginstitution, kan få anvist plads i dagplejen – og dermed er pladsgarantien opfyldt. Det betyder, at når småbørnsfamilien står og mangler en børnepasning ved barselsorlovens udløb, så kan forældre blive presset af pasningsbehovet til at tage imod tilbudet om en plads i dagplejen. Det er ikke et frit valg og det er der naturligvis forældre, som er meget lidt tilfredse med.

Derfor arbejder SF for, at kommunen stiller det nødvendige antal pladser i daginstitu­tionerne til rådighed, så ingen forældre mod deres ønske tvinges til at sige jatak til en dagplejeplads.

I øvrigt arbejder SF også for, at der indføres en egentlig søskendegaranti, så travle børnefamilier med to småbørn ikke risikerer at skulle bringe og hente i deres børn i to forskellige daginstitutionerne. Småbørnsfamilierne er tidspresset nok i forvejen.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF