Bedre normeringer i daginstitutionerne

SF vil i de næste fire år arbejde for, at normeringerne i Herlevs daginstitutionerne bliver bedre. I en række analyser foretaget af BUPL af de københavns omegnskommuner slås Herlev om at indtage bundskaberpositionen.

Det gælder når der sammenlignes på en lang række paramenter (næstsidsteplads). Men også når det gælder forholdet mellem antal børn pr. personale: For børn på 0-2 år ligger Herlev på tredjesidstepladsen og for børn på 3-5 år indtager Herlev desværre suveræn sidstepladsen med over 8 børn pr. ansat.

Ikke så mærkelig, at forældre og ansatte oplever, at situationen i kommunens institutioner er presset.

Børnenefamilierne har krav på en høj kvalitet i børnepasningen. Der er heller ingen tvivl om, at det samfundsøkonomisk på det lange sigt kan betale sig. Både danske og internationale undesøgelser peger entydigt på, at der er en sammenhæng mellem gode normeringer, plads, uddannelse af personalet og muligheden for at give børnene en god start på livet.

Ja, faktisk konkluderer en netop udkommet forskningsoversigt fra Det nationale Forskningscenter for velfærd (SFI), at højkvalitetsdaginstitutioner har afgørende effekt på børns trivsel og fremtidsudsigter. Børn, som har gået i en højkvalitetsdaginstitution får en bedre skolestart, flere får en erhvervsuddannelse, færre får overførselsindkomster, færre bliver arbejdsløse, færre misbrugsproblemer og færre bliver kriminelle.

Bedre normeringer og kvalitet i daginstitutionerne er den bedste investering i vores børn fremtid.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF