Herlev skal spare 78 mio. over 3 år

Regeringen og dens tre støttepartier har vedtaget en lov om såkaldt omprioriteringsbidrag, som betyder, at vi i Herlev Kommune skal spare i alt 78 mio. kr. over tre år. Eller helt præcis 13 mio. kr. i 2017, 26 mio. kr. i 2018 og 39 mio. kr. i 2019.

Det vil uundgåelig kommer til at ramme den lokale velfærd med serviceforringelser og mere ulighed til følge. Nu må vi have nogle bud fra de lokale repræsentanter for Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om, hvor de forstiller sig, at disse besparelser skal ske.

Er det normeringerne og kvaliteten i vores børnepasning, der skal holde for? Er det folkeskolerne der skal spare – her er ellers udfordringer nok i forhold til faglig og social trivsel? Er det på de sociale område forringelserne skal ske – handicappede, psykiske syge og udsatte familier, der skal betale prisen (hvad der i forvejen så rigeligt gør i forvejen)? Er det de ældre som skal bidrage til regeringens fest på kommunernes regning? Eller det måske kultur og miljø, som skal holde for nok engang?

Svar udbedes.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)