Omprioriteringsbidraget forringer den borgernære velfærd

Egentlig er overskriften forkert, fordi regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag betyder i den virkelige verden i kommunerne nedprioritering af den borgernære velfærd. I Herlev skal der spares 1 % hvert år eller 13 mio. kr. i 2017, 26 mio. kr. i 2018 og 39 mio. kr. i 2019. i alt 76 mio. kr.

Hvis det ikke lykkes kommunerne at forhandle ”omprioriteringsbidraget” ud af verden i forbindelse med de forestående økonomiforhandlinger mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, vil det i Herlev ramme bredt og alle områder.

Der lægges op til besparelser på børnepasning (fælles sommerpasning, fælles ledelse), folkeskole (svømmeundervisning, arbejdstidsaftaler), udsatte børn og familier(specialpædagogiske fripladser), kontanthjælpsmodtagere(tandpleje), ungeindsatsen i forhold til uddannelse, ældreområdet(nedjustering af ekstrarengøring og klippekort), kulturområdet(færre kvadratmeter, fælles ledelse) og miljøområdet(nedlæggelse af Natur- og klimaråds pulje).

En lang række fagforeninger har taget initiativ til demonstrationer foran landets rådhuse torsdag d. 12. maj – også i Herlev. Det er dejligt, men det bør være en fælles sag, hvor alle borgere, som ønsker at værne omkring den borgernære velfærd, bakker op om protesterne og møde frem for at sende et klart signal til regering og folketing om, at ”nedprioriteringsbidraget” af bordet.

Vi ses foran Herlev Rådhus torsdag d. 12. maj kl. 17.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)