Vi skal udvikle den gode borgerbetjening

SF stillede i foråret 2012 forslag om, at der i Herlev Kommune skulle sættes et nyt projekt vedr. den gode borgerdialog, den gode borgerbetjening og nyformulering af Herlev Rådhus’ værdier på området i gang.

Den gang blev SF via bevidste fejlcitater kanøflet for uberettiget kritik af medarbejderne. For SF handler det før som nu om, at kommunen (og dens medarbejdere) skal være til for borgerne – og ikke omvendt. Det handler om borgerne frem for systemet. Når borgere bliver klemt i den kommunale sagsbehandling, tager vi borgernes parti, så fejl og mangler kan blive rettet.

Og den mellemlignende tid har både understreget og dokumenteret behovet for arbejdet med at forbedre borgerbetjeningen – desværre. Der er sket fremskridt på nogle områder. Fx har man i Jobcentret gennemført et projekt med borgerinddragelse, tværfaglighed og gennemgående sagsbehandlere, hvor de deltagende borgere har udtrykt stor tilfredshed. De er måske for første gang blevet set, lyttet til og respekteret. Det bekræfter SF i, at det er denne vej vi skal gå i alle kommunens forvaltninger.

Nogle borgere klager deres sag direkte stilet til kommunalbestyrelsen, men vi har erfaret, at det ikke er altid, at klagerne kommer til kommunalbestyrelsesmedlemmernes kendskab. Derfor har SF bedt om aktindsigt i, hvor mange sager der det seneste år ikke er videreformidlet.  Det får vi først svar på om en uge, da der skal gennemgås et større antal henvendelser!

Arly Eskildsen
Spidskandidat, kommunalbestyrelsesmedlem (SF)