Frugtbart ældre-valgmøde

Tak til Ældre Sagen for et godt valgmøde i forrige uge. Det blev et frugtbart møde mellem mødedeltagerne og de politiske repræsentanter.

Jeg vil fremhæve den enige fokus på de demente og deres pårørende – det er et område, hvor behovene i disse år stiger og stiger. Hvor vi har behov for at efteruddanne vores plejepersonale og forstærke støtten og hjælpen til de pårørende, som fra den ene dag til den anden kan stå i en ny og meget vanskelig situation.

SF har i mange år haft fokus på problemet med de mange skiftende hjemmehjælpere og det urimeligt dyre køb af vikarer hos vikarbureauer. Det er heldigvis også et felt, som der nu politisk arbejdes på at omlægge og udvikle, så vores ældre medborgere i fremtiden kan blive betjent af et personale, som de kender og er trygge ved. SF ønsker flere ansatte i ældreplejen, så svingdørshjemmehjælp kan minimeres.

SF ønsker mere omsorg i ældreplejen – væk med minuttyranni og stopure. Hjemmehjælperen skal have den fornødne tid til at snakke med de ældre og tilrette hjælpen fleksibelt, så der tages hensyn til den ældres aktuelle behov og ønsker.

SF ønsker også, at der sker en forenkling og et opgør med bureaukratiet på ældreområdet. Blandt andet tvivler vi på, om administrationen omkring den midlertidige hjemmehjælp virkelig økonomisk kan svare sig.

Og vi ønsker, at sagsbehandlingen omkring de forskellige tilskud på ældreområdet bliver mere smidig. Fx. forekommer det som Ebberød Bank, når kommunen forsøger at gennemtvinge andre løsninger end den borgeren kender i forvejen, som har fungeret i mange år –  måske ovenikøbet en dyrere løsning for kommunen og til sgene for borgeren.

Det er helt uforståeligt, at el-handicapkøretøjer nu i mange tilfælde betragtes som et privat forbrugsgode og dermed ikke tilskudsberettiget. Det er en ommer!

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF