Hjemmehjælpen må kunne gøres bedre

Selvfølgelig kan hjemmehjælpen gøres bedre. Det manglede da bare, når vi nu via Herlevbladet er blevet præsenteret for i hvert fald tre tilfælde af galopperende svingdørshjemmehjælp. Det må ganske simpelt kunne gøres bare en lille smule bedre.

I foråret 2002 måtte vi i kommunalbestyrelsen efterbevilge 4,1 mill. kr., som i de forudgående år var anvendt til køb af ekstraordinær dyr arbejdskraft hos vikarbureauer for at opfylde kommunens forpligtelser på hjemmehjælpsområdet. I denne forbindelse blev kommunalbestyrelsen stillet i udsigt, at problemerne ville blive løst, dels gennem rekruttering af fast arbejdskraft, så den langt dyrere vikararbejdskraft kunne undgås, dels via en omfattende omorganisering af ledelsen på hjemmehjælpsområdet.

Nu er der gået to år, så det må være på tide, at der finder en evaluering sted af, om tiltagende har medvirket til at nå deres mål, herunder hvor omfattende problemerne fortsat ser ud. Som sagt er det SF’s klare mål, at blot ét tilfælde af svingdørshjemmehjælp, er et for meget – og er med til at give den kommunale hjemmehjælp et helt unødvendigt blandet omdømme.

Med andre ord: Lad kommunalbestyrelsen få indsigt i, hvordan de reelle forhold ser ud. Så vil vi helt sikkert på den ene side kunne eliminere en del myter om dårlig fungerende hjemmehjælp, og på den anden side tage nye initiativer til at rette op de forhold, som medvirker til situationer med svingdørshjemmehjælp.

SF vil meget gerne – når vi mere præcist får kendskab til problemernes omfang – medvirke til nye initiativer til udviklingen af en velfungerende, menneskelig og omsorgsfuld hjemmehjælp. Følgende initiativer kunne indgå til overvejelse:

  • Analyse og vurdering om den administrative og personalemæssige ledelse af hjemmehjælpsområdet er effektiv, og i modsat fald bud på nye tiltag til en bedre ledelse.
  • Teamorganiseret grupper af hjemmehjælpere, som også dækker hinanden af i tilfælde af sygdom.
  • Fastansættelse af hjemmehjælpere i “vikarstillinger”, således at disse indgår fast i de teamorganiserede grupper af hjemmehjælpere.
  • Anvende “omsorgspuljen” med et bedrere sigte, så tid og ressourcer fra denne pulje kan indgå i den almindelige hjemmehjælp. Det vil kunne betyde mere tid til den ældre, som modtager hjemmehjælp og mindre stress for de ansatte på hjemmehjælpsområdet.
  • Forsøg med nye måder at organisere hjemmehjælpen, herunder indhente erfaringer fra andre kommuner fx. med den såkaldte 3+3-model, hvor hjemmehjælperen arbejder 3 dage efterfulgt af 3 fridage; forskellige former for rammestyring mv.
  • Analyse af arbejdsmiljøet og tiltag for forbedringer, bl.a. for at undgå stress, fysisk nedslidning og højt sygefravær blandt de ansatte i hjemmehjælpen.
  • Nye tiltag for rekruttering af personale, herunder unge til den social- og sundhedsuddannelserne.

Ovenstående punkter kan helt givet suppleres med andre, og nogle punkter er måske allerede i gang. Det helt centrale er, at hjemmehjælpen kan gøres bedre.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF