Investér i folkeskolernes fremtid

Ikke mindst i lystet af den offentlige debat om styrkelse og udvikling af vores folkeskole overrasker det, at også folkeskoleområdet må holde for med betydelige nedskæringer i budgettet for 2002. Her spares samlet ca. 3 mill. kr. på området, som alt andet lige må betyde, at der bliver færre penge til at lave skole for vores børn og unge. I SF tillader vi os at have nogle visioner om både udvikling af læringsmiljøerne, nye undervisningsmaterialer og tilbud om madordninger, fx. genåbning af kantinedrift på skolerne, så børnene kan få et tilbud om et sundt måltid mad.

Dertil kommer, at det forventede oplæg til plan for ombygning og modernisering af vores folkeskoler lader vente på sig. Det er smadder ærgerligt af tre grunde:

Det ser faktisk for alvor ud til, at skolerne er gået i gang med at udvikle selvstyrende teams og fleksibelt planlægning af undervisning – en tilgang til at udvikle læringsmiljøerne, som ikke kan undgå at medføre nye undervisningsformer, holddannelser, undervisning af mindre grupper mv., som forudsætter, at de fysiske rammer – vores folkeskolers indretning – giver mulighed for at iværksætte de nye pædagogiske metoder og læringsmodeller.

Den anden grund er, at den kommuneaftale – som vi jo i SF som bekendt ikke er særlig begejstret for – dog har et meget positivt punkt om, at “nybyggeri og renovering i folkeskolen bør have høj prioritet inden for de samlede anlægsudgifter”.

Den tredje grund er, at det faktisk ser ud til, at Herlev Kommune i disse år mister yderligere børn til privatskolerne. 45 ekstra privatskoleelever i 2003, som koster os 1,3 mill. kr. i Budget 2003. Penge, som vi kunne lave meget skole for, hvis pengene blev i folkeskolerne.

SF vil derfor arbejde for, at Kommunalbestyrelsen ved andenbehandlingen af Budget 2003 på anlægsbudgettet omprioriterer afsættelse af yderligere midler til ombygning og renovering i år 2003, bl.a. så Herlev Kommune kan få mulighed for at ansøge lånedispositionspuljen om lån til realisering af de kommende projektet på skoleområdet. Det trænger vores folkeskoler til.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF