Mere velfærd kræver økonomisk råderum

Jeg stiller op til folketinget d. 18. juni. Ikke fordi at jeg er træt af arbejdet i Herlev Kommunalbestyrelse, men fordi det bliver mere og mere tydeligt, at regering og folketing er helt ud af trit med den almindelige befolknings behov.

Jeg vil arbejde for, at Herlev såvel alle landets kommuner får et større økonomisk råderum, der sikrer en fortsat udvikling af den borgernære velfærd.  Til gavn for børnefamilier, skolebørn, ældre, arbejdsløse, syge og socialt udsatte. Dagpengene og andre sociale ydelser skal ikke forringes. Det vil også rammer en stor del af borgerne i Herlev. Det er socialt uretfærdigt, øger uligheden og mindsker trygheden. Jeg vil arbejde for mere velfærd, mindre ulighed og styrkelse af de sociale fællesskaber.

Vi har brug for bedre normeringer og høj kvalitet i daginstitutionerne. Trivslen og det faglige niveau i folkeskolerne skal hæves – de 20 % fagligt dårligst stillede børn skal løftes. Flere skal i job, og vi skal stille krav om uddannelsespladser til de unge. Alt for mange – også i Herlev – er faldet ud af det nuværende dagpengesystem. Vi skal have en løsning på dagpengesagen.

Vi skal prioriterer et sundhedsvæsen uden ventetider og lige adgang – og psykiatrien skal  moderniseres og løftes. Vi vil have en værdig ældreomsorg med tilvalgsmuligheder tilpasset den ældres egne behov.

Jeg vil arbejde for massive investeringer i vedvarende energi og bedre kollektiv trafik, så fremkommeligheden bliver bedre for borgerne i Herlev.

Vi har brug for en markant styrkelse af venstrefløjen i folketinget – ikke en tilbagevenden til dem, som medvirkede til at køre danske økonomi i sænk i 00’erne. Vi har brug for en visionær venstrefløj, som kan og vil tage kampen op for flere job, investering i vores børn, social retfærdighed og grøn omstilling.

Arly Eskildsen
Folketingskandidat (SF) Rødovre-kredsen (Rødovre og Herlev)