Nej til sparekatalog og uoplyst enevælde

SF har i kommunalbestyrelsen afvist sparekataloget med besparelse i 2014 på 2,6 mill. kr. og med fuld virkning i 2015 (helårsvirkning) på 8,4 mill. kr. Et besparelseskatalog, som kommer oven i en 1% rammebesparelse på 8,7 mill. kr.

SF er imod flytningen af Hjortespring Bibliotek og besparelsen på 2,5 mill. kr – det er reelt en lukning af en velfungerende biblioteksfilial, som har en hel unik kulturel og social betydning for det nordlige Herlev.

SF er imod forringelsen af kvalitetsstandarderne på dagtilbud på handicapområdet, hvor man nedjusterer de ugentlige dagtilbud fra 4 til 3. En klar livskvalitetsforringelse.

SF er imod nedskæringen af det fokuserede sundsfremmende arbejde. Det kommer til at koste kassen på den lange bane, er kortsigtet og betyder fald i livskvalitet.

SF er imod, at indsatsen på det grønne område, miljørådets tilskudsbeløb til grønne projekter og ungdomsrådets aktivitetsbeløb halveres.

SF er imod besparelse på Herlev Festuge og lukningen af Hannes Minde.

Sparekataloget har samlet en virkning i 2014 på 2,6 mill. kr. og en helårsvirkning, når besparelserne er fuldt ud gennemført, med 8,4 mill. kr. i 2015. Det tager tid at gennemføre besparelser – derfor er det helårsvirkningen, som er interessant at forholde sig til for kommunalbestyrelse og Herlevs borgere. Det er manipulation med kommunalbestyrelse og borgerne, når helårsvirkningen ikke publiceres i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sparekataloget.

På forrige uges kommunalbestyrelsesmøde afslørede borgmesteren sit eget spin, da han klandrede SF for ikke at skaffe besparelser i 2015 i en størrelsesorden svarende til den omtalte helårsvirkning af sparekatalogets gennemførelse.

Kommunalbestyrelsen skal træffe sine beslutninger på et fuldt oplyst grundlag – uden opgørelse af helårsvirkningen af sparekataloget træffes der beslutninger i blinde. Det er ikke kun snyd af kommunalbestyrelsen, men mere alvorligt: Af Herlev-borgerne. Der er tale om uoplyst enevælde.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder