S skyder på budbringerne og svigter sit ansvar

Nogle gange er politik underfundig, men at det ligefrem er nødvendig for Socialdemokraterne i Herlev at begå citatfusk for uberettiget at angribe SF, er alligevel betænkeligt.

SF har stillet et forslag om, at kommunalbestyrelsen skal igangsætte et nyt projekt vedr. den gode borgerdialog, den gode borgerbetjening og nyformulering af Herlev Rådhus’ værdier på området. Herlevs værdier om dialogen med borgerne er fra 1998/99 og trænger tydeligvis til at blive frisket op. Det er efter vores mening en meget konstruktiv og seriøs måde at løfte vores ansvar som kommunalbestyrelsesmedlemmer.

I en af begrundelserne for forslaget skriver vi: ”SF’s kommunalbestyrelsesgruppe oplever på grundlag af tilbagevendende borgerhenvendelser, at dialogen og betjeningen af borgere i en række tilfælde og gentagne gange ikke lever op til de vedtagne værdier og heller ikke altid til eksisterende lovgivning.”

Det bliver i Peter Nielsen fra Socialdemokraterne til følgende: ”I forslaget skriver SF, at betjeningen medarbejderne på rådhuset ikke lever op til kommunens egne værdier eller lovgivning.” Det er da et fejlcitat, som vil noget, men samtidig tjener et bevidst formål. For Peter Nielsen bruger fejlcitatet til at markedsføre en fejlagtig påstand: ”at SF endnu engang benytter lejligheden til, at komme med en for mig udokumenteret kritik af samtlige medarbejdere på rådhuset.”

SF har aldrig angrebet medarbejderne på rådhuset og slet ikke samtlige. Men vi rejser en berettiget kritik af nogle forhold, som fra tid til anden rammer nogle udsatte borgere uretfærdigt, når de fx mister deres forsørgelsesgrundlag.

I sidste nummer af Herlev Bladet giver en borger selv et eksempel på, hvordan han på et ulovligt grundlag jf. Statsforvaltningen er blevet frataget sygedagpengene af Herlev Kommune. Det kan vi kalde SAG 1.

For SF handler det ikke om kritik af kommunens medarbejdere, som er underlagt instrukser og procedure, der i den sidste ende godkendes af kommunens politiske og forvaltningsmæssige ledelse. Det er her kritikken skal rettes – derfor SF’s konstruktive beslutningsforslag.

SF handler det om, at kommunen (og dens medarbejdere) skal være til for borgerne – og ikke omvendt. Det handler om borgerne frem for systemet. Når borgere bliver klemt i den kommunale sagsbehandling, tager vi borgernes parti, så fejl og mangler kan blive rettet.

Arly Eskildsen
Fmd. SF’s kommunalbestyrelsesgruppe