SF’s ændringsforslag til Budget 2017

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2015/16 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres.

SF har følgende forslag til Budget 2017:

 1. Kvalitetsstandarder fra 3 til 4 dagtilbud handicapområdet – niveau 2014,  0,9 mio. kr.
 2. Socialpsykiatrien/Aktivitetsteamet – niveau 2014, 0,5 mio. kr.
 3. Fokuseret sundhedsfremmende arbejde, 0,7 mio. kr.
 4. Medborgerhuset – genoprette stilling og øgede aktiviteter, 0,51 mio. kr.
 5. Gratis psykologhjælp til unge under 26 år, 0,55 mio. kr.
 6. Forældrenetværksgrupper for familier med børn med psykiske vanskeligheder, 0,3 mio. kr.
 7. Styrket forebyggelse på børneområdet, 0,5 mio. k.
 8. Pulje til øget faglige og social trivsel skoleområdet, 6,0 mio. kr.

Total                  9,96 mio. kr.

Finansiering af SF’s forslag:

 1. Grundskyld + 1,6 promille, 10,0 mio. kr.

SF-forslag til anlægsbudgettet (finansieres over kassebeholdningen):

 1. Skøjtetræningshal droppes (i alt over 3 år: 37 mio. kr.) -4,5 mio. kr.

(I overslagsårene 2018 og 2019 afsættes 34,5 mio. kr. til Multihal i Sydbyen og renovering/ombygning af folkeskoler)

 1. Renovering af Herlev Stadion inkl. atlektivanlæg (anslået), 2,5 mio. kr.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF