SF afviser de massive nedskæringer

Oplægget til budget for 2015 indeholder massive nedskæringer og forringelser af den lokale velfærd. 1 % generel besparelse på rammebudget videreføres i 2015. Det famøse sparekatalog fra foråret er nu indarbejdet. I alt besparelser på 17 mio. kr.

Dertil kommer som nye forslag om besparelser på Medborgerhuset, Børnenaturcentret Kildegården, feriekolonier og socialpsykiatrien.

SF afviser oplægget til de massive nedskæringer og peger på to andre veje.

Dels forekommer det grotesk, at der læg­ges op til, at kommunens kassebeholdning over to år skal øges fra 46 til 80 mio. kr. i en økono­misk trængt situation.

Dels har Herlev et af landets laveste skat­teniveauer. Derfor foreslår SF en moderat skattestigning i 2015, så de værste ned­skæringer kan undgås.

Vil vi bevare og udvikle vores lokale velfærd, må vi også have vilje til alle at betale lidt mere til fællesskabet.

Samtidig bliver der plads til udvikling af velfærdsen som fx gratis psykologhjælp til unge under 26 år med psykiske problemer.

SF vil også arbejde hårdt på, at den lokale indsats for at skaffe flere i arbejde, praktik­pladser til de unge og uddannelse intensi­veres, så den generelle tendens i det øvrige land også slår igennem i Herlev. En indsats, som ud over at hjælpe arbejdsløse herlevborgere, vil betyde færre udgifter for kommunekassen.

Kommunerne, som står for en meget stor del af den borgernære velfærd, udsultes økonomisk i disse år med massive ned­skæringer til følge. Det mærker vi helt tæt på i Herlev. Derfor stiller vi krav om, at regeringen og folketinget sikrer et større økonomisk råderum til kommunerne.

SF arbejder også for, at kommunalbestyrelsens beslutninger og prioriteringer foregår i fuld åbenhed og i dialog med borgerne.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)