SF-indflydelse på Budget 2014

Budgettet for 2014 er i sit udgangspunkt noget der nærmere sig en total fremskrivning af Budget for 2013 – med ganske tydelige SF-fingeraftryk.

Jeg vil gerne fremhæve, at prisen på pasning af børnene i daginstitutionerne fastholdes og er uden pris/løn-fremskrivning. Fremragende!

Det helt centrale fokusområde for det kommende års politiske arbejde er gennemførelsen af den nye folkeskolereform med fagligt løft og øget trivsel. Vi er i Herlev allerede nu er gang med at tage afgørende skridt, hvor vi har øget timetallet og indført undervisningsstøttende aktiviteter og motion – populært kaldt ”aktivitetstimer” inklusiv tilbud om lektiecafé og faglig fordybelse.  Det vil styrke børnenes trivsel og læring og medvirke til at fremme, at alle børn uanset baggrund for en chance for at tage en ungdomsuddannelse. SF ser frem til at deltage i udfoldelsen af de nye muligheder.

Indsatsen for uddannelse, job, praktik- og lærepladser til de unge styrkes. Det er en af de vigtigste udfordringer for lokalsamfundet i disse år.

Forebyggelse på sundhedsområdet og opgradering af tilbuddene til mennesker med kroniske sygdomme prioriteres med 1 mio. kr.

Budgettet indeholder også en forbedring af den kollektive trafikbetjening med opgradering af vores ringbybus linje 167/168 med ekstra afgange, så køreplanen kan overholdes. Det har været efterspurgt i mange år.

Genbrug og kildesortering i form af det succesfulde Madam Skrald-koncept udvikles nu og indføres i etageboligområderne – i tæt dialog med borgere og boligafdelinger.

SF har i mange år efterspurgt mere omfattende investering i energibesparelse og etablering af vedvarende energianlæg i vores kommunale bygninger, institutioner mv. Nu kommer senere på året et oplæg til et meget omfattende Esco-projekt, som virkelig rykker. Det ser vi frem til at sætte i gang i det kommende år.

Alt i alt: Trods en alt for snævre økonomisk ramme for kommunerne generelt og i særdeleshed for Herlev Kommune, så er der også i budgettet for 2014 tale om rigtig mange positive tiltag med tydelige SF-indflydelse.

Arly Eskildsen
Spidskandidat, gruppeformand SF’s kommunalbestyrelsesgruppe