28 % fejl i kommunens klagesager

DR har på grundlag af tal fra Ankestyrelsen lavet en opgørelse over kommunernes fejl i deres afgørelser på beskæftigelses- og socialområdet i indsendte klagesager. På landsplan er antallet af fejlafgørelser i de indklagede sager steget fra 21 % i 2013 til 29 % i 2016.

I Herlev viser opgørelsen for perioden 2013-16, at borgerne har klaget over 837 afgørelser, hvoraf 28 % med fejl ifølge Ankestyrelsen. Det er sager, hvor borgerne enten har fået ret, fordi kommunen har begået fejl, eller at kommunen skal se på sagen igen, fordi der er væsentlige oplysninger, som kommunen ikke har taget stilling til.

Det er et alvorligt problem, at når så mange afgørelser er fejlbefængt. Det er ofte borgere, som i forvejen har en presset livssituation, der skal bøvle først med kommunen, dernæst klagesystemet for at få ret eller en sagsbehandling på et ordentligt grundlag. Nogle borgere magter ganske heller ikke at tage kampen.

I Herlev har kommunens egen revision også igennem de seneste 4-5 år påpeget problemerne i afgørelser truffet i Jobcentret, Familieafdelingen og voksenhandicap-området. På nogle områder har revisionen sågar rejst tvivl om borgernes retssikkerhed. På handicapområdet er kommunen blevet markant underkendt i sager vedrørende omfanget af dagtilbud mv.

Der er blevet taget ledelsesmæssig handling på de omfattende problemer i sagsbehandlingen, efterhånden som de er blevet afdækket – og tendensen er generelt gået markant i den rigtige retning. Men det efterlader unægtelig et noget blakket billede af kommunens service over for de borgere, som har allermest brug for hjælp til at klare hverdagen – eller til at komme videre med deres liv.

Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder