Gør skolerne børneparate

Er skolerne i Herlev rigtig gode? Er skolerne for dårlige? Nogle mener det ene, andre det andet. Svaret ligger helt givet et eller andet sted midt imellem.

Udfordringen til politikerne, de ansatte, forældrene m.fl. har i mange år været kravet om at gøre vores folkeskoler børneparate: Bygningsmæssige ordentlige rammer, et godt undervisningsmiljø, tilstrækkeligt med rene toiletter så vores børn ikke skal holde sig, nye undervisningsmaterialer mv. Heri ligge også en konstatering af, at det langt fra har været tilfældet tidligere – og at skolerne på alt for mange punkter fortsat ikke lever op til nutidens krav til folkeskolen.

I Herlev har vi gennem de sidste 5 år gennem 9-punktsplanen gjort en stor indsats for at løfte standarden på vores skoler: Renovering af medtagne bygninger, renovering af elendige klasse- og faglokaler, gamle nedslidte skolemøbler, stærkt forældede og slidte undervisningsmaterialer – fortsæt selv listen. Dertil er kommet investeringer i IT-teknologi, pædagogiske centre og udviklingsarbejde omkring nye undervisningsformer. Det har i allerhøjeste grad været tiltrængte investeringer, som lige netop har været med til at løfte vores folkeskoler op af suppedasen – men så heller ikke mere! Tænk hvis vi ikke havde gjort denne indsats, så ville vores skoler i Herlev have været stærkt nedslidte, bygningsmæssigt forslummet og med helt forældede undervisningsmaterialer mv.

Nu er det tid at se fremad. Skolerne skal ombygges for et større millionbeløb. Nogle siger 80-85 mil. kr. Jeg selv vurdere forsigtigt behovet til at løbe op imod 125 mil. kr. – helt afhængigt af vor mange lappeløsninger og utidssvarende kompromisser, man agter at tage til takke med under realiseringen af ombygningsprojekterne.

Det er også vigtigt, at 9-punktsplanen videreføres med et nyt indhold i de kommende år. At vende tilbage til 80- og 90’ernes budgetter på skoleområdet vil blot betyde en langsom stagnation, indtil vi igen når det triste præg, som vores skoler havde i midten af 90’erne. Lad os ikke begå den fejltagelse igen!

SF har derfor til det kommende budget stillet forslag om, at beløbsrammen på skoleombygningen udvides ved at udnytte den særlige lånemulighed for skolebyggeri. Og vi stiller forslag om, at 9-punktsplanen videreføres i en ajourført form – konkret med 1,5 mil. kr. i de kommende år – så standarden og kvaliteten i vores skoler fastholdes og udvikles.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF