Ingen saglig grund til at nedlægge daginstitutionspladser

Herlev kommune har allerede i dag svært ved at leve op til pladsgarantien. Derfor er der ingen saglig begrundelse for borgmesteren og forvaltningens oplæg til den massive nedlæggelse og sammenlægning af en række institutioner i Herlev. Det viser tal over de indskrevne børn i daginstitutionerne.

I oplægget nedlægges netto 34 pladser. Det begrundes bl.a. med henvisningen til, at børnetallet i det kommende år falder med 46 børn. Men oversigter over de indmeldte børn i Herlevs daginstitutioner viser, at der i marts 2003 var indskrevet 120 børn mere end normeringstallet. I juni måned – efter at de 6-årige var udskrevet til børnehaveklasse/SFO – var der kun 29 frie pladser. Allerede nu oplever småbørnsforældre, at de ikke kan få plads i vuggestue/daginstitution, men henvises til dagpleje eller venteliste.

På denne baggrund er der kun grundlag for mindre justeringer af normeringstallene, hvis kommunen fortsat ønsker at leve op til pasningsgarantien.

SF ønsker også, at småbørnsforældrene har reelle valgmuligheder, når de skal have deres børn passet. De må have mulighed for at vælge små eller store aldersintegrerede daginstitutioner, vuggestuer eller dagspleje. Men ingen skal i kortere eller længere perioder påduttes fx. pasning i dagpleje. Det må og skal være et frivilligt valg.

I forhold til at sikre reelle valgmuligheder for småbørnsforældrene er SF stærkt betænkelig ved den foreslåede sammenlægning af Mariehønen og Tusindfryd. Og vi ønsker, at Herlev kommune seriøst undersøger muligheden for at finde en alternativ fysisk placering af en vuggestue i Herlev.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF