Ingen saglig grund til at nedlægge daginstitutionspladser

Herlev kommune har allerede i dag svært ved at leve op til pladsgarantien. Derfor er der ingen saglig begrundelse for borgmesteren og forvaltningens oplæg til den massive nedlæggelse og sammenlægning af en række institutioner i Herlev. Det viser tal over de indskrevne børn i daginstitutionerne. I oplægget nedlægges netto 34 pladser. Det begrundes bl.a. med… Fortsæt læsning af Ingen saglig grund til at nedlægge daginstitutionspladser

Valgfrihed – også når det gælder børnepasning

At forældrene i den lukningstruede vuggestue Storkereden kan få lov til at slås for at (gen)oprette en lille institutioner i privat regi – det er dog en ret besværlig form for valgfrihed. SF går også ind for større valgfrihed, men i modsætning til Venstre mener vi, at valgfriheden gerne må komme til udtryk inden for… Fortsæt læsning af Valgfrihed – også når det gælder børnepasning

Nu rykker skolemoderniseringen nærmere

Langt om længe ser det nu ud til, at den tiltrængte ombygning og modernisering af Herlevs skoler rykker nærmere. Lige nu er skitser over planerne for ombygning af skolerne sendt ud til høring på de enkelte skoler, skolebestyrelser, lærer- og pædagogkredse m.fl. Samlet regner det første oplæg med ombygning for 80-85 mill. kr. Oplægget er… Fortsæt læsning af Nu rykker skolemoderniseringen nærmere