Trist beslutning om nyt Rådhus

Det kan undre, at Herlev Kommune er så fattig, at det er nødvendigt at sælge en ellers velfungerende rådhusbygning – til fordel for at blive lejer i Bymidtecentret. En almindelig vedligeholdelse af det eksisterende rådhus vil belaste anlægsrammen og dermed begrænse kommende investeringer i de andre kommunale bygninger, lyder argumentet. Men at skrive under på… Fortsæt læsning af Trist beslutning om nyt Rådhus

Et børnenes budget

Det nye budget har en klar profil til fordel for børnene og folkeskolerne. Derfor er SF med i budgetaftalen for 2019. Det er et budget som betyder et markant løft af hele børneområdet med mere end 17 mio. kr. til børne- og skoleområdet. Markant bedre normeringer i daginstitutionerne, som tilgodeses med 3 mio. kr. ekstra… Fortsæt læsning af Et børnenes budget

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

SF mindretalsudtalelse til – Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025. – Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9. Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde. Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 7-9. Men vi er imod forslaget om at ville tillade byggeri i… Fortsæt læsning af Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres

Det er fuldt forståeligt, at nabobeboerne op til Posthusgrunden kraftigt protesterer over de nye planer for det kommende byggeri og ikke mindst byggehøjderne på den inddraget parkeringsplads ved siden af de gamle posthus. Med byggehøjde på 25 meter og 8 etager kan det ikke undgå at give alvorlige skygge- og udsigtsgener for mange beboer på… Fortsæt læsning af Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres

SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten

SF ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene eller flytte Rådhuset ind i det nye Bymidte-center på grundlag af tvivlsomme beregninger. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af. For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på… Fortsæt læsning af SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten

Flotte SF-resultater i budgetaftalen for 2018

SF har opnået nogle flotte resultater i budgetaftalen for 2018. Fjernelse af besparelsen på handicapområdet fra 2014, så servicestandarden på dagtilbud på aktivitets- og samværstilbud igen hæves fra 3 til 4 dage. Liftadgang for handicappede og gangbesværede i Frivilligcenter Herlev og en kommende udviklingsplan for kommunens psykiatriske tilbud. Børne- og skoleområdet får et markant løft.… Fortsæt læsning af Flotte SF-resultater i budgetaftalen for 2018

Socialdemokraterne afviser forslag om “Demens venlig kommune”

På Sundheds- og Voksenudvalgsmødet d. 29/8 havde Venstre stillet forslag om at Herlev tilslutter sig initiativet “Demens venlig kommune”. Initiativet sætter fokus på Demens området ved ikke kun at støtte demens ramte familier, men også åbne mulighed for at skabe et lokalsamfund og et erhvervsliv, som prøver at tage hensyn til følgevirkninger af demens, ved… Fortsæt læsning af Socialdemokraterne afviser forslag om “Demens venlig kommune”

Tvivlsomt beslutningsgrundlag for nyt Rådhus

En lukket proces, skift af formål, tvivlsomt beregningsgrundlag – det er essensen af hele forløbet indtil nu omkring planerne for flytning af kommunens rådhus til adresser i Hjortespring og det nye Bymidteprojekt. Først foregik processen for lukkede døre. Dernæst skiftede projektet fra et formål om at komme tættere på borgerne i helhedsorienteret sagsbehandling til et… Fortsæt læsning af Tvivlsomt beslutningsgrundlag for nyt Rådhus