Hul i kommunekassen på 20 mio. kr.

Et hul i kommunekassen på 20 mio. kr. medfører nu en spareplan for at opnå balance ved årets udgang, en udviklings- og indsatsplan for Jobcentret og indskrænkning af kommunens forvaltning. Jobcentret vil uden en udviklings- og indsatsplan generere 20 mio. kr. i budgetoverskridelse, og efter planen en vurderet overskridelse med 13,5 mio. kr. Noget er… Fortsæt læsning af Hul i kommunekassen på 20 mio. kr.

Vej- og Park-området i fremtiden

Herlev skal fortsat være en ren, grøn og trafiksikker by. Derfor bør der ikke gambles med udlicitering af kommunens Vej- og Parkafdeling. Med Budgetaftalen for 2011 og 2012 lægges der op til, at der gennemførers en undersøgelse af kommunens gartner- og vejområde – en undersøgelse med særlig fokus på bl.a. ledelse, effektivitet og økonomi. Enhver… Fortsæt læsning af Vej- og Park-området i fremtiden

Budget 2011 – lavere takststigninger og nye udviklingsprojekter

SF har tilsluttet sig Budgetaftalen for 2011 og 12, fordi der tydeligvis er blevet lyttet til vores synspunkter. Det er lykkedes at reducere de foreslåede takststigninger på børnepasning fra 5 til 3 % ogældremad fra 10 til 5 %. De foreslåede takststigninger ramte børnefamilierne og de ældre på et helt uacceptabelt niveau. Ansættelsesstoppet bliver med Budget… Fortsæt læsning af Budget 2011 – lavere takststigninger og nye udviklingsprojekter

Nej til takstforhøjelser på børnepasning og ældreområdet og besparelser på det sociale område

Budgettale ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af Budget 2011 d. 8. september 2010: Budgetoplægget er kendetegnet af takststigninger på børnepasning og ældreområdet på hhv. 5% og 10%. Endvidere må udsatte børn, handicappede og psykisk syge betale prisen i form af forringelser. Det er med andre ord børnefamilierne, de ældre og de mest udsatte grupper i vores… Fortsæt læsning af Nej til takstforhøjelser på børnepasning og ældreområdet og besparelser på det sociale område

Hvem skal nu betale, hvem …

Naturligvis skal vi handle økonomisk ansvarligt i disse tider, men vi skal ikke gå regeringens ærinde så tæt på, at forhandlingerne skydes i gang om økonomiaftalen for kommunerne i 2011. Regeringen har skabt krisen og bør stå til ansvar for den tilstand, vi befinder os i. Hullet i statskassen er skabt ved igennem 9 år… Fortsæt læsning af Hvem skal nu betale, hvem …

Nøl skader beskæftigelsen

Vi ser det næste hver aften på TV: Massefyringer fra danske virksomheder. Beskæftigelsen på mange områder falder – værst ser det ud på bygge- og anlægsområdet. Flere og flere håndværkere bliver arbejdsløse. Finanskrisen er i al hast ved at udvikle sig en dyb og omfattende økonomisk og beskæftigelsesmæssig krise. En række af de helt tunge… Fortsæt læsning af Nøl skader beskæftigelsen

Statsforvaltningen gav SF medhold i klage over borgmesteren

Pressemeddelelse: Statsforvaltningen har truffet afgørelse i SF’s klagesag over borgmesterens undertrykkelse af SF’s ændringsforslag ved Budgetbehandlingen sidste år i oktober måned. Her indstillede borgmesteren til kommunalbestyrelsen, at SF’s ændringsforslag om en madordning for de 3-6 årige ikke kom til afstemning. Allerede under mødet i oktober protesterede SF, men flertallet i kommunalbestyrelsen vedtog at udelukke SF’s… Fortsæt læsning af Statsforvaltningen gav SF medhold i klage over borgmesteren