Regeringens politik fejler

Dagpengesagen, afvisning af finansskat, SU-forringelser, kontanthjælpsforringelser, massive skatte- og afgiftslempelser til erhvervslivet som ikke hjælper på den håbløse jobsituation og serviceforringelser på den kommunale velfærd – som kommunalpolitiker i Herlev er der meget langt til regeringsledelsen på Christiansborg i disse dage. Det er ikke vores regering. Sådan giver rigtig mange af SF’s medlemmer igen og igen udtryk for det i denne tid.

Vi kan og vil ikke forsvare en politik, som har fjernet sig fra idealerne om solidaritet med samfundets svageste. Reform på reform er lanceret, og hver eneste gang med en hel skæv fordelingsprofil. Vi forstår godt forvirringen hos vores kernevælgere og frustrationen over at regeringen vil hente penge via reformer på SU og kontanthjælp og dele dem ud til virksomhederne – Det er ikke SF-politik!

Vi finder det heller ikke rimeligt, at der i forbindelse med vækstpakken lægges op til, at vi i kommunerne skal spare 2 mia. kr. på velfærdsservicen overfor borgere i 2014. Det svarer i Herlev til forringelser på 8-9 mio. kr., som kommer oven i forringelser i 2013. I Herlev er vi så rigeligt skåret ind til benet, hvad angår serviceniveau.

Den 6.marts afholder SF-Herlev generalforsamling og i bestyrelsens politiske beretning lægges der op til, at hvis ikke SF får afgørende indrømmelser i forhandling af ovenstående emner, mener vi, at SF bør overveje vores videre deltagelse i regeringen. Og de indrømmelser kan vi vist kigge langt efter…

Arly Eskildsen, Gruppeformand og medlem af kommunalbestyrelsen for SF
Betina Skovby, Partiforeningsformand og medlem af kommunalbestyrelsen for SF

 

Velfærden i Herlev er afhængig af dit valg

Udviklingen af velfærden i Herlev Kommune er helt afhængig af udfaldet af valget på torsdag. Skal kommunerne økonomisk udsultes, sådan som vi har set det gennem de sidste 10 år under VKO – eller skal kommunerne herunder Herlev sikres et økonomisk råderum, der betyder udvikling af børnepasningen, modernisering af folkeskoler og undervisning, en værdig ældreomsorg, lige adgang til sundhed og investeringer i miljø, klima og kollektiv trafik?

Skal vi fortsætte med alt for få uddannelsespladser, manglende praktikpladser og forringelser af uddannelsernes indhold? Og skal vi fortsætte med økonomisk stagnation og arbejdsløshed?

Vi har set, hvordan VKO-regeringens politik fører til fyringer, nedskæringer og velfærdsforringelser.  Også i Herlev har vi set, hvordan sosu-assistenter i ældreomsorgen og 3f’ere i vedligeholdelsen af veje og grønne områder må holde for.

Jeg synes, at valget er let, når vi både kan skabe arbejdspladser her-og-nu, genoprette dansk økonomi og sikre velfærden i fremtiden. Jeg vil knokle for, at det bliver de bredeste skuldre, som kommer til at bære de tungeste læs. Det kan lade sig gøre, men det kræver friske øjne på Danmark. Det kræver en ny regering ved valget d. 15. september – også for at sikre velfærden i Herlev.

Arly Eskildsen
Folketingskandidat  (SF)

SF er både ansvarlig og samarbejdsorienteret

SF søger altid at opnå indflydelse på den aktuelle politiske virkelighed – det gælder her i Herlev og på landsplan. Hvis SF får indflydelse på udformningen af den lokale politik, så er vi både kompromissøgende og resultatorienteret. Men vi vil aldrig lade os nøje med at agere stemmekvæg for det socialdemokratiske flertal.

Thomas Gyldal forsøger igen at fremture med, at SF hverken er ansvarlige eller samarbejdsorienteret. Det kan hurtigt afgøres ved nogle enkle spørgsmål til Thomas Gyldal:

– Var SF med i det to-årige budgetforlig for årene 2005 og 2006?

– Blev SF udelukket fra konstituering med Socialdemokraterne efter kommunevalget i 2005 og konstituerede S sig med De radikale og Venstre?

– Blev SF af borgmesteren udelukket fra budgetforhandlingerne i 2006?

– Var SF med i det to-årige budgetforlig for årene 2009 og 2010?

– Blev SF udelukket fra konstituering med Socialdemokraterne efter kommunevalget i 2009 og har S konstitueredet sig med Venstre og Dansk Folkeparti?

Svarene er JA på alle spørgsmål. Det dokumenterer i praksis, at SF er samarbejds­orienteret og ansvarlig. Er Socialdemokraterne i Herlev samarbejdsorienteret i forhold til SF? – døm selv!

I øvrigt har SF altid anvist finansiering af alle vores budgetforslag – krone for krone. Og det gør vi også i forhold til næste års budget.

Arly Eskildsen
Gruppeformand for SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

 

SF har en selvstændig profil

Det er tydeligt, at Socialdemokraterne i Herlev er død irriteret over, at SF eksisterer overhovedet, at vi tillader os at have en selvstændig politisk holdning, at vi stiller politiske forslag i kommunalbestyrelsen og ikke bare lægger os politisk ned og er borgmesteren underdanig.

Det er kommet til udtryk fra tid til anden i al den tid, SF har eksisteret på den politiske arena. På landsplan hed det i 60’erne, at SF skulle under det politiske åg, men som bekendt måtte Socialdemokratiet sande, at de var nødt til at tage SF alvorligt og indlede et ligeværdigt samarbejde. Det er også det vi ser i disse år, hvor S og SF på landsplan kommer med fælles udspil og lægger op til regeringssamarbejde efter næste valg. Heldigvis for det, for vi har i den grad brug for en ny regering – VKO-flertallet har i folketinget spillet økonomisk og politisk fallit.

Men i Herlev fortsætter Socialdemokraterne fra tid til anden “den gamle stil”, hvor SF skal underordne sig politisk. Senest i sidste nr. af Herlev Bladet, hvor to socialdemokrater puster sig op og forsøger at belære SF. Det er virkelig ikke særlig klædeligt.

SF stillede i forbindelse med behandlingen af en ny lokalplan for Glødelampegrunden et forslag om, at der i lokalplan skal stilles krav om et fælleshus til beboerne i den nye bebyggelse med knap 300 boligenheder. Det gjorde vi, fordi der i den vedlagte idéskitse ikke var tænkt på fælles beboerfaciliteter. Det er ikke udtryk for “arrogange”, men at tage vare på de kommende beboers lokale beboermiljø. Hver gang kommunalbestyrelsen stiller krav i lokalplanerne (fx. miljøkrav), så koster det på den korte bane, men er til fordel på den lange bane. Jeg håber ikke, at Socialdemokraterne modstand mod forslaget er udtryk for, at en ny-liberalistisk tankegang er sivet ind i alle kroge.

I april besluttede borgmesteren et betinget ansættelsesstop, som vi end ikke fik forelagt, før det blev meldt ud som en realitet. Et klokkeklart udtryk for politisk magtbryne, som SF ikke kan akceptere. Samtidig er ansættelsesstoppet udformet, så der reelt er tale om en blanko-check, så kommunalbestyrelsen ikke ved, hvilke stillinger og områder det vil gå ud over. Det mener SF er politisk uansvarligt, og det fjerner reelt kommunalbestyrelsen dens politiske beslutningskompetence og dermed også kommunalbestyrelsens mulighed for at foretage de nødvendige økonomiske prioriteringer.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

Tænkepause til politikerne

SF konstaterer med tilfredshed, at den endelige vedtagelse af lokalplanen for Lindehøj-området efter borgermødet blev taget af kommunalbestyrelsens dagsorden.

Uanset begrundelserne for denne disposition giver det nu politikerne en tiltrængt tænkepause. SF opfordrer alle politikere i Kommunalbestyrelsen til at bruge denne pause til at tænke sig grundig om og lytte til de mange tilkendegivelser fra borgerne om anvendelsen af området i fremtiden.

Arly Eskildsen
Medlem af kommunalbestyrelsen for SF