Arly 1. maj-tale 2017

Vi socialister og progressive kræfter står i disse år over for nogle store udfordringer og kampe: Uligheden vokser og uddybes både nationalt og globalt. Spørgsmålet om flygtninge og udlændinge har udviklet sig til en værdikrise, som også styrker de højrenationale kræfter i hele Europa. Klimaforandringerne eskalerer så klimaforskernes mest pessimistiske prognoser bliver overhalet. Det handler… Fortsæt læsning af Arly 1. maj-tale 2017

Flot NEJ fra Herlev til ophævelsen af retsforbeholdet

Tak til Herlevs vælgere for det bragende NEJ til ophævelsen af retsforbeholdet ved folkeafstemningen. Med mere end 12 % overvægt af nej-stemmer i forhold til ja har Herlevs befolkning sendt et klart signal til ja-politikkerne i folketinget. Det er et signal fra den almindelige befolkning til Elite-Danmark om, at man ikke ønsker suverænitetsafgivelse til et… Fortsæt læsning af Flot NEJ fra Herlev til ophævelsen af retsforbeholdet

Løbebanen, der forsvandt op i den blå luft – men overlever

Forløbet af sidste uges kommunalbestyrelsesmøde blev ekstra interessant og positivt for os, som ønsker at bevare løbebanen på Herlev Stadion. Oplægget var ellers dystert: Både Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget havde godkendt en indstilling om et projekt for omlægning af Herlev Stadion, men uden løbebanen. Oprindelig var det planen, at den nedslidte tribune på Herlev… Fortsæt læsning af Løbebanen, der forsvandt op i den blå luft – men overlever

Regeringens politik fejler

Dagpengesagen, afvisning af finansskat, SU-forringelser, kontanthjælpsforringelser, massive skatte- og afgiftslempelser til erhvervslivet som ikke hjælper på den håbløse jobsituation og serviceforringelser på den kommunale velfærd – som kommunalpolitiker i Herlev er der meget langt til regeringsledelsen på Christiansborg i disse dage. Det er ikke vores regering. Sådan giver rigtig mange af SF’s medlemmer igen og… Fortsæt læsning af Regeringens politik fejler

Velfærden i Herlev er afhængig af dit valg

Udviklingen af velfærden i Herlev Kommune er helt afhængig af udfaldet af valget på torsdag. Skal kommunerne økonomisk udsultes, sådan som vi har set det gennem de sidste 10 år under VKO – eller skal kommunerne herunder Herlev sikres et økonomisk råderum, der betyder udvikling af børnepasningen, modernisering af folkeskoler og undervisning, en værdig ældreomsorg,… Fortsæt læsning af Velfærden i Herlev er afhængig af dit valg

SF er både ansvarlig og samarbejdsorienteret

SF søger altid at opnå indflydelse på den aktuelle politiske virkelighed – det gælder her i Herlev og på landsplan. Hvis SF får indflydelse på udformningen af den lokale politik, så er vi både kompromissøgende og resultatorienteret. Men vi vil aldrig lade os nøje med at agere stemmekvæg for det socialdemokratiske flertal. Thomas Gyldal forsøger… Fortsæt læsning af SF er både ansvarlig og samarbejdsorienteret

Tænkepause til politikerne

SF konstaterer med tilfredshed, at den endelige vedtagelse af lokalplanen for Lindehøj-området efter borgermødet blev taget af kommunalbestyrelsens dagsorden. Uanset begrundelserne for denne disposition giver det nu politikerne en tiltrængt tænkepause. SF opfordrer alle politikere i Kommunalbestyrelsen til at bruge denne pause til at tænke sig grundig om og lytte til de mange tilkendegivelser fra… Fortsæt læsning af Tænkepause til politikerne