Energioptimerende renovering af kommunens bygning

På sidste kommunalbestyrelsesmødet blev en omfattende investering på i alt 125 mio. kr. over 5 år i en renovering af Herlev Kommunes ejendomme og bygninger vedtaget. Målet er en markant reduktion i Herlev Kommunes energiudgifter og bidrage til at nedbringe kommunens CO2-udslip. Alt sammen et vigtigt skrift i retning af en mere miljø- og bæredygtig… Fortsæt læsning af Energioptimerende renovering af kommunens bygning

Plan for skoletrafiksikkerhed

SF bad allerede d. 28. september 2013 om at få et punkt om plan for forbedring af trafiksikkerheden omkring vores skoler på Teknik- og miljøudvalgets møde i oktober. Det gjorde vi på baggrund af en række henvendelser fra forældre til børn på Herlevs folkeskoler om meget konkrete trafiksikkerhedsproblemer og bekymringer om farlige cykelveje. Vi stillede… Fortsæt læsning af Plan for skoletrafiksikkerhed

Den kollektive trafik får 1 mia. kr.

Det er særdeles positivt, at udløberen af debatten om trængselsringen bliver, at den kollektive trafik nu tilføres 1 mia. kr. Pengene fordeles med 500 mio. kr. til billigere billetter og 500 mio. kr. til udbygning og forbedring af den kollektive trafik. Priserne indenfor den kollektive trafik er gennem de sidste ti år steget mere end… Fortsæt læsning af Den kollektive trafik får 1 mia. kr.

Minimum 20 procent billigere tog- og buskort

Priserne i den kollektive transport er eksploderet under den borgerlige regering. SF vil vende udviklingen, så offentlige transportmidler igen bliver et godt alternativ til bilen. Både for at imødegå trængselsproblemerne og for at imødegå forurening og klimaproblemer. I dag er trængselsproblemerne så store, at vi mister mindst 6 mia. kr. om året – ved at… Fortsæt læsning af Minimum 20 procent billigere tog- og buskort

Grøn perspektiv i ny genbrugsordning

Det er meget opmuntrende, at Herlev Kommune nu går i gang med at indføre en mere tilgængelig genbrugsordning af dele af vores affald. SF har i mange år ønsket mere genbrug, kildesortering og reduktion af vores affaldsmængde, så vigtige ressourcer ikke går op i røg. Den nye ordning indebærer en ny beholderløsning, hvor det bliver… Fortsæt læsning af Grøn perspektiv i ny genbrugsordning

Herlevs indsats mod klimaforandringerne

Kommunalbestyrelsen har netop på sit sidste møde vedtaget et katalog over lokale bidrag til den nationale indsats mod klimaforandringer. Det er et flot resultat af den budgetaftale, som SF medvirkede til for et år siden. Den overordnede målsætning er, at Herlev – borgere, erhvervsliv og kommune – skal nedbringe CO2-udledningen med 20% i 2020. Som… Fortsæt læsning af Herlevs indsats mod klimaforandringerne

Gør Herlev til pesticidfri by!

Åbent brev til De 5 butikker, der fortsat sælger sprøjtemidler i Herlev Kommune: – Råd og Dåd/Herlev Byggecenter. – Vilhelm Bang/Kop & Kande. – Kvikly. – Føtex. – Sadolin Farveland. Gør Herlev til pesticidfri by! Til Råd & DåD/Herlev Byggecenter, Vilhelm Bang/Kop & Kande, Kvikly, Føtex og Sadolin Farveland. Danmarks grundvand forurenes med sprøjtegifte. Ca.… Fortsæt læsning af Gør Herlev til pesticidfri by!