SF-krav til budgettet: Et sundt måltid mad hver dag til alle børn i daginstitutioner og skoler

– SF i Herlev har et hovedkrav til budgettet for 2007: En madordning for alle børn SF i Herlev vil har kun ét hovedkrav til vedtagelsen af det kommunale budget: At der i 2007 etableres en madordning i daginstitutionerne, så ikke kun vuggestuebørnene men også de 3-5 årige fremover får et sundt måltid mad i… Fortsæt læsning af SF-krav til budgettet: Et sundt måltid mad hver dag til alle børn i daginstitutioner og skoler

Tvivl om ytringsfriheden i Herlev efter fyring af kritisk skolebetjent

Efter kritiske udtalelser om Lindehøjskolens vedligeholdelsestilstand bragt i en artikel i Herlev Bladet d. 3. august 2005 er samme skolebetjent nu blevet fyret. Det er et påfaldende sammenfald, men borgmester Kjeld Hansen udtaler, at der ikke er nogen sammenhæng. Så burde den sag være klar. Men desværre giver Kjeld Hansen samtidig selv næring til at… Fortsæt læsning af Tvivl om ytringsfriheden i Herlev efter fyring af kritisk skolebetjent

Madordning til børn er en fremsynet nødvendighed

Debatten om madordninger til børn i daginstitutioner og skoler raser. Det er rigtig glædeligt. Og naturligvis er der også nogle, som er skeptiske og stiller spørgsmål ved det betimelige i forslaget. Godt det samme, for det giver anledning til at lade argumenterne brydes. For som kommunalpolitiker kan jeg ikke se bort fra, at ca. 20… Fortsæt læsning af Madordning til børn er en fremsynet nødvendighed

Modig skolebetjent er tæt på sandheden

Teknisk serviceleder Allan Tødten på Lindehøjskolen skal have tak for sit mod og ærlige udtalelser om den faldende standard på vedligeholdelsen på Herlevs skoler. For der er noget om snakken – uanset at repræsentanter for det politiske flertal i kommunalbestyrel-sen vil gøre alt for at mane udsagnet i jorden. Det er i høj grad fortidens… Fortsæt læsning af Modig skolebetjent er tæt på sandheden

Et sundt måltid mad og mere motion til alle børn

SF vil forsøge at sætte et forslag om et sundt måltid mad til alle børn i daginstitutioner og skoler på den politiske dagsorden i de kommende år. Alle gode argumenter skriger på, at sunde kostvaner og mere motion skal starte tidligt i børnenes liv. Adskillige undersøgelser peger på problemer med overvægt hos børnene, og debatten… Fortsæt læsning af Et sundt måltid mad og mere motion til alle børn

Udvikling af en evalueringskultur i skolerne

Det er helt afgørende, at alle børn lærer at læse inden starten af 3. klasse, fordi det er en af de væsentligste forudsætninger for, at vores børn får de nødvendige faglige kompetencer til senere at tage en eller anden form for ungdomsuddannelse. Men det er blålys, når undervisningsminister Ulla Tørnæs gør spørgsmålet om obligatoriske og… Fortsæt læsning af Udvikling af en evalueringskultur i skolerne

Aldrig tilbage til 90’ernes skoleforhold

SF vil arbejde hårdt på, at vi aldrig igen kommer tilbage til de skoleforhold, som vi oplevede i 90’erne. Det var skoleforhold, som var præget af konsekvenserne af alt for store besparelser: Bygningsmæssige forfald – manglende renovering, svamp og svimmelsvampangreb på grund af misligholdelse, huller i gulvbeklædning, uhumske toiletforhold, skramlede vægge mv. Forældede undervisningsmaterialer –… Fortsæt læsning af Aldrig tilbage til 90’ernes skoleforhold

En pose varm luft – skolepolitik

Jeg var oprigtig positiv omkring Venstres nye toner omkring forbedringer af vores skolers indhold, men efter sidste uges svar må jeg desværre konstatere, at det – ligesom regeringens nye interesse for børne- og skoleområdet – er en stor pose varm luft. Først udsulter regeringen kommunerne økonomisk, så kommunerne presses til at spare på bl.a. børnepasningen… Fortsæt læsning af En pose varm luft – skolepolitik

En frugtbar debatproces – men nu skal værdierne konfronteres med skolens udfordringer!

Af Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF, medlem af arbejdsgruppen vedr. værdigrundlag for udviklingen af skolerne i Herlev. Processen med at udforme værdigrundlaget for udviklingen af skolerne har været utrolig spændende og frugtbar. Udover en veltilrettelagt proces med fremragende indspark i debatten vil jeg nok fremhæve resultaterne af caféarrangementerne. Her kom der virkelig nogle helt-nede-på-gulvet-udsagn fra… Fortsæt læsning af En frugtbar debatproces – men nu skal værdierne konfronteres med skolens udfordringer!

Nye toner på skoleområdet – men holder det?

Det er positivt, at Venstre i Herlev nu vil satse mere på den indholdsmæssige side af folkeskolen. Men det står i grel modsætning til de sidste to år, hvor Venstre i budgetforlig med Socialdemokratiet har medvirket til at spare på driften af Herlevs folkeskoler. Også på landsplan har regeringen via økonomiaftalene med kommunerne presset kommunerne… Fortsæt læsning af Nye toner på skoleområdet – men holder det?