Nye toner på skoleområdet – men holder det?

Det er positivt, at Venstre i Herlev nu vil satse mere på den indholdsmæssige side af folkeskolen. Men det står i grel modsætning til de sidste to år, hvor Venstre i budgetforlig med Socialdemokratiet har medvirket til at spare på driften af Herlevs folkeskoler. Også på landsplan har regeringen via økonomiaftalene med kommunerne presset kommunerne… Fortsæt læsning af Nye toner på skoleområdet – men holder det?

Børnene er blevet kastebolde i nedlæggelse og omstrukturering af daginstitutioner

Den ligger jo lige på den flade hånd og kan ikke være mere indlysende, som en forældre klart og tydeligt påpeger i sidste uge: Hvorfor starter kommunen med at lukke to daginstitutioner (både Storkereden og Byvænget) i den sydlige del af Herlev inden den planlagte renovering og ombygning af institutionen på Sønderlundsvej er gennemført? Hvorfor… Fortsæt læsning af Børnene er blevet kastebolde i nedlæggelse og omstrukturering af daginstitutioner

Hjemmehjælpen må kunne gøres bedre

Selvfølgelig kan hjemmehjælpen gøres bedre. Det manglede da bare, når vi nu via Herlevbladet er blevet præsenteret for i hvert fald tre tilfælde af galopperende svingdørshjemmehjælp. Det må ganske simpelt kunne gøres bare en lille smule bedre. I foråret 2002 måtte vi i kommunalbestyrelsen efterbevilge 4,1 mill. kr., som i de forudgående år var anvendt… Fortsæt læsning af Hjemmehjælpen må kunne gøres bedre

Lave takster på børnepasning

I TV-Nyhederne i sidste uge blev Herlev kommune udråbt som en af landets allerbilligste på vuggestueområdet (1-2 årige). Det glæder vi os over i SF. SF har gennem mange år i kommunalbestyrelsen arbejdet på at begrænse stigningerne på børnepasningsområdet. Det er stort set lykkedes, og vi har i hvert fald undgået de store stigninger, som… Fortsæt læsning af Lave takster på børnepasning

Gør skolerne børneparate

Er skolerne i Herlev rigtig gode? Er skolerne for dårlige? Nogle mener det ene, andre det andet. Svaret ligger helt givet et eller andet sted midt imellem. Udfordringen til politikerne, de ansatte, forældrene m.fl. har i mange år været kravet om at gøre vores folkeskoler børneparate: Bygningsmæssige ordentlige rammer, et godt undervisningsmiljø, tilstrækkeligt med rene… Fortsæt læsning af Gør skolerne børneparate

Ingen saglig grund til at nedlægge daginstitutionspladser

Herlev kommune har allerede i dag svært ved at leve op til pladsgarantien. Derfor er der ingen saglig begrundelse for borgmesteren og forvaltningens oplæg til den massive nedlæggelse og sammenlægning af en række institutioner i Herlev. Det viser tal over de indskrevne børn i daginstitutionerne. I oplægget nedlægges netto 34 pladser. Det begrundes bl.a. med… Fortsæt læsning af Ingen saglig grund til at nedlægge daginstitutionspladser

Valgfrihed – også når det gælder børnepasning

At forældrene i den lukningstruede vuggestue Storkereden kan få lov til at slås for at (gen)oprette en lille institutioner i privat regi – det er dog en ret besværlig form for valgfrihed. SF går også ind for større valgfrihed, men i modsætning til Venstre mener vi, at valgfriheden gerne må komme til udtryk inden for… Fortsæt læsning af Valgfrihed – også når det gælder børnepasning

Nu rykker skolemoderniseringen nærmere

Langt om længe ser det nu ud til, at den tiltrængte ombygning og modernisering af Herlevs skoler rykker nærmere. Lige nu er skitser over planerne for ombygning af skolerne sendt ud til høring på de enkelte skoler, skolebestyrelser, lærer- og pædagogkredse m.fl. Samlet regner det første oplæg med ombygning for 80-85 mill. kr. Oplægget er… Fortsæt læsning af Nu rykker skolemoderniseringen nærmere