SF’s ændringsforslag til Budget 2020

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2020 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres. SF har følgende forslag til Budget 2020: Børneområdet1. Bedre normeringer i daginstitutionerne (5,0 mio. kr.)2. Øget tilskud til uddannelse af flere meritpædagoger for at rette op på den skæve fordeling af uddannet/ikke-uddannet pædagogisk… Fortsæt læsning af SF’s ændringsforslag til Budget 2020

Store institutioner er bekymrende for børns trivsel

Et flertal i Børne- og uddannelsesudvalget har planer om at sammenlægge fire middelstore daginstitutioner til to store institutioner. Det drejer sig om daginstitutionerne Solsikken og Herlevgård i Syd, samt Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset i nord. Hvis indstillingen går igennem på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, bliver resultatet to nye stordaginstitutioner med mere end 200 børneenheder i hver.… Fortsæt læsning af Store institutioner er bekymrende for børns trivsel

Igen igen socialdemokratisk facon at afvise borgerkritik

Vi har prøvet det før. Som kommunalbestyrelsesmedlemmer at følge op på en kritik fra borgere, hvad vi som ansvarlige politikere har pligt til. Og igen og igen at blive mødt med det samme reflekssvar fra socialdemokraterne: Det er kritik og mistillid til kommunens ansatte. Det gælder i spørgsmålet om anvisning af børn til daginstitutionerne, hvor… Fortsæt læsning af Igen igen socialdemokratisk facon at afvise borgerkritik

Trist beslutning om nyt Rådhus

Det kan undre, at Herlev Kommune er så fattig, at det er nødvendigt at sælge en ellers velfungerende rådhusbygning – til fordel for at blive lejer i Bymidtecentret. En almindelig vedligeholdelse af det eksisterende rådhus vil belaste anlægsrammen og dermed begrænse kommende investeringer i de andre kommunale bygninger, lyder argumentet. Men at skrive under på… Fortsæt læsning af Trist beslutning om nyt Rådhus

Et børnenes budget

Det nye budget har en klar profil til fordel for børnene og folkeskolerne. Derfor er SF med i budgetaftalen for 2019. Det er et budget som betyder et markant løft af hele børneområdet med mere end 17 mio. kr. til børne- og skoleområdet. Markant bedre normeringer i daginstitutionerne, som tilgodeses med 3 mio. kr. ekstra… Fortsæt læsning af Et børnenes budget

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

SF mindretalsudtalelse til – Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025. – Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9. Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde. Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 7-9. Men vi er imod forslaget om at ville tillade byggeri i… Fortsæt læsning af Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres

Det er fuldt forståeligt, at nabobeboerne op til Posthusgrunden kraftigt protesterer over de nye planer for det kommende byggeri og ikke mindst byggehøjderne på den inddraget parkeringsplads ved siden af de gamle posthus. Med byggehøjde på 25 meter og 8 etager kan det ikke undgå at give alvorlige skygge- og udsigtsgener for mange beboer på… Fortsæt læsning af Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres

SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten

SF ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene eller flytte Rådhuset ind i det nye Bymidte-center på grundlag af tvivlsomme beregninger. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af. For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på… Fortsæt læsning af SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten